Pokročilé testování hesel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto diplomovej práce je získať poznatky v oblasti zabezpečenia hesiel a následne ich využiť pri tvorbe nástroja na kontrolu hesiel. Dôraz je kladený hlavne na analýzu hádania hesiel. V tejto práci sú analyzované rôzne metódy hádania hesiel a následne porovnávané s výsledkami získanými Parishom. Potom používame vygenerované heslá od hádačov hesiel na vytvorenie slabého súboru údajov, ktorý analyzujeme rôznymi metódami. Poznatky získané z analýzy sa použijú na vytvorenie reaktívnej a proaktívnej kontroly hesiel. V závere práce je otestovaná a vyhodnotená účinnosť vytvorených hádačov hesiel.
This thesis aims to gain knowledge in the field of password security and then use the knowledge in the creation of a password checker. The focus is mainly on password guessing analysis. Various methods for password guessing are analyzed in this work and then compared with the results obtained by Parish. Then we use the generated passwords from password guessers to create a weak dataset which we analyse using various methods. The knowledge gained from the analysis is used to create a reactive and proactive password checker. At the end of the work, the effectiveness of the created password checkers is tested and evaluated.
Description
Citation
ŠKUTA, M. Pokročilé testování hesel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Kybernetická bezpečnost
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Vysvětlete, co jste myslel tím, že některé datasety byly poškozené.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO