Virtuální kovář

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá tvorbou aplikácie na demonštráciu manuálneho kováčstva pre platformy virtuálnej reality. Táto aplikácia má za účel predstaviť historické kováčstvo pomocou moderných technológií z pohľadu prvej osoby. Práca skúma spôsoby realistickej simulácie kováčskych techník, ktoré sa v tomto remesle používajú a vhodnú metódu pre vizualizáciu kovového objektu. Aplikácia implementuje 3D simuláciu nahrievania a deformácie kujných materiálov za pomoci kováčskych nástrojov ovládaných užívateľom vo virtuálnej realite. Parciálne nahrievanie kovu je vizualizované pomocou procedurálneho materiálu. Užívateľský zážitok rozširuje pridaná zvuková a haptická odozva. Výsledná aplikácia je vytvorená vo frameworku Unity a je určená pre set virtuálnej reality nazývaný Oculus Rift.
This thesis deals with creation of an application for demonstration of smithing for virtual reality platforms. The purpose of the application is to present historical smithing craft with the help of modern technologies from the first person's view. The thesis researches realistic simulation methods used in smithing techniques and an appropriate way of visualising a metal object. The application implements a 3D simulation of heating and deformation of forging materials using user-controlled forging tools in virtual reality. Partial heating of the metal is visualized by procedural material. The user experience is enhanced by added audio and haptic feedback. The final application is created in Unity framework and is developed for Oculus Rift virtual reality set.
Description
Citation
HALAMOVÁ, M. Virtuální kovář [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak složité by bylo implementovat další druhy kladiv? Např. další z obrázku 4.4. Jak je z matematického hlediska řešena deformace materiálu? Byla vyhodnocena realističnost kování a deformace materiálu? Jak je řešena haptická zpětná vazba?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO