Inference skákajících formálních modelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se věnuje gramatické inferenci z hlediska evolučních algoritmů pro skákající formální modely. Nejdříve vysvětluje skákající formální modely, které se dělí na skákající gramatiky a skákající automaty. Poté popisuje gramatickou inferenci, evoluční algoritmy a všechny jejich důležité části, jako je generování řetězců a zjišťování členství řetězce do jazyka definovaného automatem. Daný algoritmus se pak aplikuje na vybrané druhy skákajících konečných automatů. Těmi jsou skákající konečné automaty, zobecněné skákající konečné automaty a doprava jednosměrně skákající konečné automaty. Testovány byly čtyři typy skákajících automatů a celkem bylo provedeno šestnáct experimentů. Z výsledků vyplývá, že inference fungovala nejlépe pro automaty bez větvení, a pro ty obsahující malé množství stavů a malou vstupní abecedu.
This thesis is focused on grammatical inference in the way of evolutionary algorithms for jumping finite models. The first part explains jumping finite models as itself. More specifically, it describes jumping grammars and jumping automata. The next part deals with grammatical inference, evolutionary algorithms, and their important parts. According to the developed jumping models, said parts include strings generation and membership testing. These two algorithms are applied to chosen types of jumping finite automata---jumping finite automata, general jumping finite automata, and right one-way jumping finite automata. These four types of automata were tested, and in total, sixteen experiments were run. Results show that the inference works much better for automata without branching and with a small number of states and a small alphabet.
Description
Citation
HEINDLOVÁ, T. Inference skákajících formálních modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní zařízení
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jak je možné, že se automat v příkladu na str. 11 "nemůže vrátit ke čtení znaků a", když má řetězec podobu "cyklického bufferu"? Jakým způsobem "Předem určíme maximální počet stavů Q" (str. 16)? Můžete uvést výpočet velikosti prohledávaného prostoru pro nejnáročnější z Vašich experimentů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO