Mikročistota ocelí vyráběných na vakuových indukčních pecích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá mikročistotou ocelí vyráběných na vakuových indukčních pecí s odléváním na vzducu. Práce popisuje 3 tavby oceli stejné značky s různými parametry výroby. Následně byly připravené vzorky a na základě těchto vzorků byla hodnocena mikročistota těchto taveb. Pro hodnocení mikročistoty a chem. složení byla použita obrazová analýza, elektronový mikroskop a spalovací analyzátory pro měření obsahu kyslíku, dusíku, uhlíku a síry. Následuje vyhodnocení mikročistoty a porovnání jednotlivých taveb. V závěru práce jsou uvedeny možné doporučení pro provoz školní slévárny.
The topic of this thesis is the micropurity of steels manufactured in vacuum induction furnaces. The thesis describes 3 processes of steel melting using the same type of steel with different production parameters. Subsequently, samples were prepared and based on those samples the micropurities of the melting processes were evaluated. To obtain the results image analysis and electron microscope were used. Furthermore, elemental analyzer was used to measure the content of oxygen, nitrogen, sulphur and carbon. Afterwards, a discussion on micropurity and comparison of the melting processes is presented. In the conclusion section there are some possible suggestions concerning operation of the university foundry.
Description
Citation
PASTYŘÍK, P. Mikročistota ocelí vyráběných na vakuových indukčních pecích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čech, Ph.D. (člen) Ing. Alois Neudert, Ph.D. (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student Petr Pastyřík svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Jak definuje obrazová analýza hodnocení tenkých a silných vměstků? zodpovězeno Norma ČSN ISO 4967 A, kterou máte uvedenou je pro tvářený materiál, vy jste ho používal pro váš litý stav? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO