Projekt síťové infrastruktury firmy Ambica s.r.o

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem práce je vytvoření návrhu komplexní počítačové infrastruktury firmy, stanovení nejvhodnějších technologií a logické umístění jednotlivých prvků sítě tak, aby byla zajištěna maximální funkcionalita celého systému. Práce vychází z analýzy potřeb dané firmy i z jejích finančních možností a je doplněna o předběžnou kalkulaci nákladů.
The main goal of this thesis is to make a complex computer network infrastructure desgin of company, determine the best technology and logical placement of individual network elements to provide the best function of the whole system. This thesis is based both on the analysis of company needs and on financial possibilities and is complemented with a tentative costs calculation.
Description
Citation
VENDL, J. Projekt síťové infrastruktury firmy Ambica s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Otázka od oponenta byla zodpovězena Ing. Klčová: náklady na certifikaci Otázka byla zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO