Systém adaptivního řízení zadní nápravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této diplomové práce je návrh a optimalizace algoritmu adaptivního řízení kol zadní nápravy pro závodní monopost kategorie Formula Student. Hlavní náplní práce je analýza tranzientního stavu vozidla s cílem využití kontroly jízdní dynamiky změnou směrových úchylek pneumatik zadní nápravy. Na základě získaných zkušeností byla navržena řídicí funkce mechanismu, která byla následně optimalizována užitím MBS simulací. Simulace byly následně validovány měřením na vozidle pomocí optického senzoru Correvit. Dále byl algoritmus řízení doplněn o kompenzaci poddajnosti nápravy, která byla v příčném směru ověřena měřením přímo na vozidle. Nakonec byl celý mechanismus zkompletován a přínos navrženého algoritmu řízení byl ověřen testováním na vozidle.
The topic of this master’s thesis is the design and optimization of adaptive rear axle steering algorithm used on a Formula Student race car. The main goal of the thesis is to analyse a vehicle transient state to develop a vehicle dynamics control system by changing rear wheel slip angles. A steering function was built, which was then optimised by MBS simulations. Simulations were validated by measurement with Correvit optical sensor. Additionally, the steering function algorithm was improved by rear axle compliance compensation. Compliance in lateral direction was measured on the real car. Finally, the whole mechanism has been assembled and tested.
Description
Citation
DOSTÁL, M. Systém adaptivního řízení zadní nápravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Šopík (člen) Ing. Marek Bačovský (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student prezentoval zkušební komisi svou závěrečnou práci a zodpověděl otázky oponenta. Následně odpovídal na otázky členů zkušební komise: Jak je ošetřena bezpečnost systému, v případě porušení elektronicjé části řézení během jízdy? Zodpovězeno Je možné vypnout systém řízení během jízdy? Zodpovězeno Při losím testu v dané rychlosti nezpůsobilo řízení nestabilitu vozidla? Zodpovězeno Vliv na opotřebení pneumatik? Zodpovězeno Je vnímání auta vybavené RWS odlišné během jízdy? Zodpovězeno Proč se prováděl losí test při dané rychlosti? Zodpovězeno Je možnost duálního systému RWS řídit každé kolo zvlášť? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO