Vliv drsnosti povrchu na optické vlastnosti obráběných materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
První, teoretická, část této bakalářské práce se věnuje problematikám souvisejícím s výrobou mechanických položek pro optické přístroje. Poskytuje úvod k parazitnímu světlu a přehled způsobů jeho eliminace. Následuje obecná část zabývající se soustružení a sekce věnovaná měření drsnosti povrchu. V praktické části jsou tyto poznatky zúročeny v podobě návrhu a následné výroby prototypového vzorku který bude sloužit k vyhodnocení vlivu drsnosti povrchu na množství parazitního světla v optickém přístroji. Drsnost povrchu jednotlivých vzorků byla změřena a porovnána s teoretickou hodnotou získanou výpočtem. Prototyp byl vyvinut v úzké spolupráci s R&D oddělením přerovské firmy Meopta – optika, s.r.o. Na základě budoucích zkoušek a měření bude vyhodnoceno, zda je autorem navrhovaná inovace aplikovatelná v oblasti přesné mechaniky a optiky.
The first half of this bachelor’s thesis devotes itself to topics relating to the manufacturing of mechanical components for optical devices. It introduces stray light and brings an overview of methods of its elimination. A general section, that deals with turning and surface roughness measurements, follows. The major objective of the second part of this thesis is the design and manufacturing of prototype samples. These samples will be used for the evaluation of surface roughness, and the influence of surface roughness on stray light will be studied in the future. The surface roughness of each sample was measured and compared with the theoretical value. The prototype was developed in close cooperation with the R&D department of Meopta - optika, s.r.o. Future tests and measurements would indicate if the innovation proposed by the author will have application in precise mechanics and optics.
Description
Citation
ASHQAR, G. Vliv drsnosti povrchu na optické vlastnosti obráběných materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Posuvová rychlost/posuv. zodpovězeno 2. Alternativní metody výroby drsného povrchu. zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO