Rovnačka profilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem rovnačky profilů, která je určena pro rovnání U, I a L profilů za jejich pohybu. Zařízení je součástí válcovací tratě, kde slouží pro dokončovací operaci – rovnání profilů. Součástí práce jsou návrh konstrukční varianty, návrhové a kontrolní výpočty, popis funkce zařízení a požadovaná výkresová dokumentace dle zadání.
The aim of the diploma thesis is to design profile straightener, which is used for straightening U, I and L profiles during their motion. The machine is a part of the rolling mill where it is used for finishing operation – straightening. The thesis contains selection of optimal solution, pre–calculations and control calculations, description of the machine and its function, and required design documentation according to specified parameters.
Description
Citation
PEJCHA, D. Rovnačka profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Dvořák (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Zaznělo: Požadované cíle. Ukázka rovnacího stroje na profily. Návrh pohonu vč. matematického aparátu. Návrh uložení. Kontrolní výpočty. Návrh přestavení spodních válců, pojezdu pohyblivého rámu, návrh předepnutí rámu. Popis výkresové dokumentace. Odpověď na doplňující dotaz vedoucího. Doplňující dotazy členů komise: Vysvětlit podstatu matematického výpočtu. Odpovězeno. Jak se počítala ložiska? Diskuze. Diskuze ohledně vlivu konstrukce na výměnu válců.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO