Měření letových vlastností discgolfového disku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. CESA
Abstract
I přes rostoucí popularitu discgolfu po celém světě není mnoho možností, jak porovnávat jednotlivé hody jinak než pozorováním. Podstatou této práce byla snaha získat z letu průměrnou frekvenci otáčení upevněním inerciálních senzorů na spodní část disku. Porovnáním šesti metod vyhodnocení s referenčními hodnotami naměřenými s kamerových systémem Qualisys dosahuje nejlepší metoda průměrné procentuální chyby 2,66 %. Na základě tohoto výsledku bylo provedeno porovnání frekvence otáčení u dvou nejpoužívanějších hodů, backhandu a forehandu, jejichž průměrné hodnoty byly 14,22 a 11,46 otáček za sekundu. Dvouvýběrový t-test zamítnul nulovou hypotézu, o~rovnosti středních hodnot skupin na hladině významnosti 0,05 s p-hodnotou 2,101*10^(-18).
Even through the rising popularity of disc golf all around the world, there aren't many solutions on how to compare individual throws, other than by observing. By placing inertial sensors on the bottom plate of the disc, an average rotation frequency was obtained by an algorithm. By comparing six methods of evaluation with reference values measured with the Qualisys system, the best method returns an average percent error of 2,66 %. Based on this result a test comparing two throws, backhand and forehand, was made, with average values of 14,22 and 11,46 revolutions per second. Two sample t-test rejected null hypothesis at the 0,05 significance level with p-value 2,101*10^(-18).
Description
Citation
VALÍK, T. Měření letových vlastností discgolfového disku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CESA. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Lucia Bizovská, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Korvas položil otázku, proč jste nezkusil použít systém Qualisys i venku? Mgr. Bizovská položila otázku, kdy byly provedeny kalibrace měřícího systému? Mohl Qualisys zaměnit některé body mezi sebou? Jak byly upevňovány inerciální senzory na disk? Ing. Němcová položila otázku, existuje nějaký komerční senzor? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO