Strategická hra s neurčitostí založená na deskové hře Scotland Yard

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce řeší implementaci vlastní hry na principu her typu Scotland Yard. Součástí je několik verzí umělé inteligence pro obě strany hry s využitím strojového učení. Především neuronové sítě a Monte Carlo Tree Search. Obě jsou vyzkoušeny v několika variantách a porovnány vůči sobě navzájem.
The subject of this thesis is creation of custom game using same principles as the game of Scotland Yard. Realization is including few versions of artificial intelligence for each player of the game using machine learning. Most importantly neural net and Monte Carlo Tree Search. Both are tested in several variants and compared against each other.
Description
Citation
HUSA, R. Strategická hra s neurčitostí založená na deskové hře Scotland Yard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
prof. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Kanich, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Můžete ukázat a vysvětlit diagram návrhu Vašeho systému? Kde přesně a jak se ve Vámi vytvořeném systému používá umělá inteligence?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO