Koncové větné formy a jejich aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bezkontextové gramatiky sú jedny z najpoužívanejších formálnych modelov v teórii formálnych jazykov. Majú mnoho užitočných použití, no pre mnoho aplikácii nemajú dostatočnú vyjadrovaciu silu. Preto zavádzame koncový jazyk F . Keď vetná forma bezkontextovej gramatiky G patrí do jazyka F , stáva sa konečnou vetnou formou. Odstránením neterminálov z konečných vetných foriem získavame jazyk gramatiky G ukončený jazykom F , L(G,F) . Dokazujeme, že pre každý rekurzívne vyčísliteľný jazyk existuje jazyk L(G,F) , kde F = { w#reversal(w) | w patrí do { 0,1 } * } a reversal(w) je obrátené slovo w . Keď ako F použijeme regulárny jazyk, nedosiahneme žiadne zvýšenie vyjadrovacej sily oproti bezkontextovým gramatikám. Ukazujeme viacero aplikácii koncových vetných foriem v oblastiach lingvistiky a bioinformatiky.
Context-free grammars are one of the most used formal models in formal language theory. They have many useful applications, but for many applications, they lack expressive power. We introduce a final language F . When a sentential form of the context-free grammar G belongs to the F , it becomes a final sentential form. By the erasion of the nonterminals from the final sentential forms, we receive a language of G finalized by F , L(G,F) . We prove that for each recursively enumerable language L , there exists context-free grammar G , such that L = L(G,F) , with F = { w#reversal(w) | w is from {0,1}*}, where reversal(w) is a reversal of w . When a regular language is used as F , no increase in generative power compared to context-free grammars is achieved. We show multiple applications of the final sentential forms in the fields of the linguistics and bioinformatics.
Description
Citation
KOŽÁR, T. Koncové větné formy a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Matematické metody
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaká je výpočetní složitost původní a modifikované verze algoritmu? Jak by se výsledky změnily, kdyby byl připojen jiný bezkontextový jazyk? Jaký byl implementační rozsah vaší práce? Jaké důkazové technicky jste používal ve vaší práci? Jak dlouho rozhodnutí o dotazu trvá?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO