Automatický ořez snímků v prostředí Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práca je zameraná na navrhovanie orezov obrázka. Myšlienkou bolo vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá by zo snímky obrazovky niektorej sociálnej siete navrhla orez tak, aby zostal len samotný obrázok bez prostredia sociálnej siete. Na tento účel nebola využitá umelá inteligencia, ale hranové funkcie.
Thesis is focused on suggest image cut. The idea was to create a mobile application that would suggest image cut from screenshot of a social network so after that, there was only image without social network environment. No AI was used for this purpose, but edge detection methods.
Description
Citation
ONDRIGA, P. Automatický ořez snímků v prostředí Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jaký je rozdíl mezi Vaší implementací výpočtu detekce hran a tou, kterou citujete v teoretické části? Zkuste zdůvodnit, proč metoda i tak stále funguje. Jaký je rozsah implementace vaší aplikace? Proč jste se rozhodl hledat hranice ořezu pomocí detektoru hran? Bylo by možné používat detekci barev?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO