Mobilní hra Sound Runner v Godot engine

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je vytvoření nové hry, ve které hraje zvuk důležitou roli. Výsledkem je hra typu runner, kde se hráč za pomocí zvuků vyhýbá neviditelným překážům. Překážky jsou různého druhu a každá je reprezentována jiným zvukem. Hra je realizována jako mobilní vzhledek k popularitě dané platformy.
The purpose of the work is to create a new game in which sound will play an important role. The result is a runner-type game where the player avoids invisible obstacles with the help of sounds. Obstacles are of different types and each is represented by a different sound. The game is implemented as a mobile appearance to the popularity of the platform.
Description
Citation
KORNIIENKO, O. Mobilní hra Sound Runner v Godot engine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože formální úprava technické zprávy byla nedostatečná. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Kde jsou v odevzdaných souborech uvedeny zdroje všech použitých textur a modelů? Jedná se o Vaše materiály? Proč jste nedal text práce zkontrolovat rodilému mluvčímu? Kolik lidí se účastnilo popsaného testování aplikace (kapitola 6.2)? Proč je v menu nastavení aplikace možnost vypnout zvuky, když se jedná o ústřední mechaniku celé hry? Které z použitých materiálů jsou vaší vlastní prací? Se kterými částmi posudku oponenta souhlasíte a se kterými ne?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO