Zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá majetkem města Židlochovice. První část obsahuje teoretická východiska týkající se obce, popisuje dlouhodobý majetek obce, způsoby jeho pořízení, ocenění a vyřazení. Druhá část obsahuje základní informace o městě, o fungování městského úřadu. Zabývá se zejména dlouhodobým majetkem města, způsoby jeho pořízení z hlediska smluvních vztahů, které jednotlivě popisuje. Analyzuje vznik nesouladu finančních hodnot pořízeného majetku ve výkazech. Ve třetí části je navrženo řešení nalezeného problému týkajícího se chybějících údajů ve fakturaci a v uzavíraných smlouvách, a řešení problému týkajícího se nesouladu finančních hodnot pořízeného majetku ve výkazech.
The bachelor thesis deals with the property of the town of Židlochovice. The first part contains theoretical background concerning the municipality, describes the municipal fixed assets, methods of its acquisition, valuation and disposal. The second part contains basic information about the town, the functioning of the municipal authority. In particular, it deals with the fixed assets of the town, the methods of their acquisition in terms of contractual relations, which it describes individually. Analyzes the occurrence of discrepancies in the financial values of acquired assets in the statements. In the third part is proposed a solution to the problem of missing data in invoicing and concluded contracts, and a solution to the problem of discrepancies in the financial values of acquired assets in the statements.
Description
Citation
SCHÖNWÄLDEROVÁ, Z. Zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno doc. Brychta - V práci uvádíte vysokou částku nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, můžete blíže specifikovat, co danou částku tvoří? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO