Srovnání vybraných způsobů ocenění rodinných domů v Bludově a okolí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce s názvem „Srovnání způsobu ocenění rodinných domů v Bludově a okolí“ je popsat jednotlivé způsoby ocenění a ty nejpouţívanější oceňovací způsoby aplikovat na vybraných nemovitostech. Dalším úkolem je přiblíţit problematiku a právní předpisy potřebné pro oceňování. Praktická část se zabývá komparací výsledných cen z jednotlivých oceňovacích metod, které byly pouţity pro ocenění. Následující část je především určena oceňovací metodě porovnávací (nevyhláškové), která je aplikována na pět rodinných domů v okrese Šumperk. Podstatou této práce je vyuţít porovnávací (nevyhláškovou) metodu, pro získání cen nemovitostí v období od roku 2011 aţ do roku 2013. Pro tuto metodu byla vytvořena databáze s nemovitostmi z blízkého okolí. Výsledkem je odhalit, jak se pohybovaly ceny rodinných domů za dobu posledních 3 let.
The aim of my work entitled "Comparison of the valuation of houses in and around Bludov" is to describe the various valuation methods, which apply to selected properties. A great focus is on the issues of valuation porocedures. The practical part deals with the comparison of prices, resulting from the various valuation methods. The following section deals with the comparison methods of valuation which is applied to five houses in the district Šumperk. The essence of this work is to use the comparative (nevyhláškovou) method for obtaining property prices within the period of 2011-2013. I have created a database of properties from the surrounding area. The result is to reveal how did the price of houses vary during those last 3 years.
Description
Citation
HROCHOVÁ, K. Srovnání vybraných způsobů ocenění rodinných domů v Bludově a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO