Design a vývoj nástrojů pro rozšířené použití platformy Are.na

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Bakalářská práce se zabývá již existující platformou Are.na, která je místem pro ukládání digitálního obsahu, vytváření tématických kolekcí a propojování nápadů. Are.nu používám na denní bázi, ať už v osobní, tak v kolektivním životě. Při používání narážím na limity, které omezují moji workflow. Rozhodl jsem se tyto limity pojmenovat a za pomoci mnou navržených a vytvořených softwarových řešení se je pokusit posunout. 
The bachelor thesis focuses on the already existing Are.na platform, which is a place for saving digital content, creating collections and connecting ideas. I use Are.na on a daily basis, both in my personal and collective life. Using it, I discovered several limits that restrict my workflow. I decided to name these limits and try to solve them with the help of the software solutions I designed and created. 
Description
Citation
BURAK, V. Design a vývoj nástrojů pro rozšířené použití platformy Are.na [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Marek Meduna, Ph.D. (člen) MgA. Jana Bernartová, Ph.D. (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen) doc. Mgr. Jana Preková (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby student představil svůj projekt formou přednášky, v rámci které zodpověděl rovnou i dotazy z posudků, jež byly přečteny vzápětí. Dotazy se týkaly možné dělby práce / spolupráce s programátorem (zde autor argumentuje pro individuální autorství potřebou dále se učit nové věci, nicméně potřebu spolupráce do budoucna připouští). V diskuzi se dále otevírá otázka toho, jak nastavit kritéria pro hodnocení takto zaměřené práce. Diskutována je rovněž otázka monetizace – zde student zdůrazňuje, že programově nabízí produkt zdarma. Na dotazy student reagoval věcně a pohotově.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO