ZKUS MĚ!

Abstract
Můj bakalářský projekt s názvem ,,TRY ME” je založen na pojmech estetika versus funkce. Cílem projektu je vytvoření produktu vycházející z textilní materiálové studie. Důraz kladu na společnou souhru funkční a estetické stránky finálního produktu.
My bachelor project entitled "Try Me" is based on the concepts of aesthetics versus function. The project aims to create a product based on a textile material study. My emphasis is on the interplay between the functional and aesthetic aspects of the final product.
Description
Citation
KOPECKÁ, J. ZKUS MĚ! [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) MgA. Ondřej Tobola (člen) MgA. Jan Mikoška (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Anežka Bartlová (člen) MgA. Tamara Moyzes (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila svou bakalářskou práci a vysvětlila přechod k práci s textilem, který iniciovala studijní stáž. Blíže se věnovala vysvětlení technických postupů. Následně byly představeny posudky vedoucího a oponentky (v zastoupení). V rozpravě byla diskutována otázka budoucího uplatnění materiálové studie, design vystavené realizace a systém archivace vzorků. Studentka přesvědčivě obhájila práci a pohotově reagovala na vznesené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO