Info(VR)architektura

Abstract
Ve své bakalářské práci, kterou jsem nazvala Info(VR)architektura, vycházím ze svých předešlých projektů, v nichž jsem skrze symbolicko-dystopické narativy rozvíjela úvahy o lidské smrtelnosti a strachu ze ztráty kontroly a o vlivu a síle působení informační internetové sítě na stav naší sdílené skutečnosti. Ty rozkládám a opět sjednocuji do nových konstelacích, ve kterých se zabývám vztahem mezi virtuální a fyzickou realitou a člověkem.
In my bachelor thesis, which I called Info(VR)architecture, I base on my previous projects, in which I have developed through symbolic-dystopian narratives a reflection about human mortality and the fear of losing control, and the influence and power of information of the internet on the state of our shared reality. I deconstruct and reunite these into new constellations in which I explore the relationship between virtual and physical reality and the human being.
Description
Citation
PONOMAREVOVÁ, D. Info(VR)architektura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Marek Meduna, Ph.D. (člen) MgA. Jana Bernartová, Ph.D. (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen) doc. Mgr. Jana Preková (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila svou práci, následně byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Na dotazy z posudků (které počítačové hry máte v genomu, zemřely jste někdy ve virtuálním světě) studentka odpovídá společně se sestrou (jež vzápětí obhajuje svou práci). V rozpravě komise oceňuje jako velmi silný moment zdánlivou ledabylost, která ve skutečnosti zakrývá precizní, až obsedantní práci, v níž je velmi důležité vrstvení. Na podněty z rozpravy autorka pohotově reagovala.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO