It feels like you have never left

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
“Pripadá mi to, akoby si nikdy neodišla” je názov, ktorý nesie moja bakalárska práca. Venujem v nej pozornosť vzťahu minulému a súčasnému, prepojenia osobných zážitkov so zosnulou starou mamou. Pôjde o zachytenie útržkov vzťahu, ktorý som s danou osobou mala, čím vzniknú odkazy spojením minulosti s prítomnosťou, a časom k budúcnosti blízkym. Naprieč celou prácou je dôležitý práve aspekt času, ktorý tvorí pomyselné fázy, vpísané do objektov. Hľadanie bude spočívať v prehlbení spomienok, v snahe dovoliť nahliadnuť ostatným do vnútra tohto mikrosveta. Práca má docieliť konfrontáciu s pocitmi prepletenými so stratou, v zmysle nájdenia zmierenia.
“It feels like, you’ve never left” is a name I’ve given my bachelor thesis. I dedicate attention to past and present relationship connections of personal experiences with my recently deceased grandma. It’s about a capture of relationship fragments, that I shared with this person, witch create links conecting past and present and with time to near future aswell. Across the entire thesis, the aspect of time is the most important. It form imaginary phases written into objects. The search will consist in the deepening memories in an effort to allow others to peek inside this microword. Thesis’s purpose is to achieve confrontations with feelings intertwined with lost in terms of finding reconsiliation.
Description
Citation
RAPAVÁ, M. It feels like you have never left [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) Mgr. Martin Dostál (člen) akad. mal. Tomáš Hlavina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila svou práci – sérii objektů doprovozenou kresbami. Následovaly posudky vedoucího a oponenta, který položil dotaz, nakolik je pro divácké čtení práce podstatný obsah velmi těsně spojený s autorčinými prožitky. Studentka odpovídá, že osobní rovina je důležitá pro ni, ale na diváka mají působit především samotné objekty svou formou. V rozpravě je diskutována instalace kreseb, výrazné použití magnetů a celkové řešení instalace v ateliéru. V rozpravě jsou také zmiňovány reference k minimalismu, rozdíly mezi jeho americkou a evropskou linií a dědictví této dvojakosti v obhajované práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO