Brnění brouka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou autorského leporela, přičemž zkoumá vztah textového a obrazového předávání informací. Narativ je tematicky zasazen do stylizované říše hmyzu, kde pracuje s metaforou vnější kostry brouka jako s přenositelným brněním, architekturou či obrysem. Fiktivní příběh zpracovává životní cyklus brouka. Klade si otázku, jak se brouci rodí a jakým způsobem odchází ze světa? Cílem mé bakalářské práce je realizace atypického prototypu leporela, které se nachází na pomezí stavebnice, hračky a knihy. Realizace prototypu využije tradiční techniky, včetně digitalizace a obrazové postprodukce.
The bachelor's thesis deals with the creation of an author's accordion book, examining the relationship between textual and pictorial communication of information. The narrative is thematically set in the stylized realm of insects, where it works with the metaphor of the exoskeleton of the beetle as a portable armor, architecture, or outline. The fictional story deals with the life cycle of a beetle. He wonders how beetles are born and how do they leave the world? The aim of my bachelor thesis is the realization of an atypical prototype of an accordion book, which is located on the border of a building kit, a toy and a book. The realization of the prototype will use traditional techniques, including digitization and image post-production.
Description
Citation
POLÁŠKOVÁ, L. Brnění brouka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Marek Meduna, Ph.D. (člen) MgA. Jana Bernartová, Ph.D. (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen) doc. Mgr. Jana Preková (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila svou práci – autorská leporela. Následně byly představeny posudky vedoucího a oponenta práce. Na dotazy z posudků autorka reagovala ve své obhajobě a poté byla zahájena rozprava. V ní byla oceněna konzistentnost kreseb, byly diskutovány možnosti využití dětského výtvarného projevu a také technologické aspekty výroby leporela. Na dotazy studentka věcně a pohotově reagovala.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO