3 T/40/2021-389 – „Všichni jsme se shodli, že uděláme ten první domek“

Abstract
Obsah bakalářské práce se zaměřuje na zpracování trestného činu číslo 3 T/40/2021–389. Jmenovitě jde o přečin z krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a nedovolené ozbrojování, ve kterém figuruji jakožto poškozená. Malířské zpracování tohoto tématu, respektive osobní zkušenosti, pro mě přirozeně vyvstalo na základě mé předchozí práce, oblastí zájmu v tvorbě a snahy o jejich rozvoj. Série obrazů, jež jsem vytvořila, vyobrazuje námět z pozice pozorovatele prostředí po spáchání trestného činu. Obrazy nezachycují nic navíc než samotné artefakty, které se rozličným způsobem staly klíčovými pro vyšetřování tohoto trestného činu. Použitá technika malby je olejová barva na plátně různých rozměrů.
The content of the bachelor thesis focuses on the processing of crime number 3 T / 40 / 2021–389. Namely, it is an offense of theft, violation of domestic freedom, damage to another's property, and illegal arming, which I figure in the position of a victim. The painting elaboration of this topic, or personal experience, naturally arose for me based on my previous work, areas of interest in creation, and efforts to develop them. The series of paintings I have created depicts the subject from the position of a surroundings observer after committing a crime. These paintings capture nothing more than the artefacts themselves. In various ways, these artefacts have become crucial shreds of evidence. The used painting technique is oil paint on a canvas of different sizes.
Description
Citation
KULHAVÁ, K. 3 T/40/2021-389 – „Všichni jsme se shodli, že uděláme ten první domek“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Patricie Fexová, Ph.D. (předseda) MgA. Veronika Vlková (člen) doc. MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Kubesa (člen) MgA. Alice Nikitinová (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představuje svou bakalářskou práci (sérii maleb), následují posudky vedoucího a oponentky (v zastoupení). Na dotaz oponentky, proč je v malbách tolik zelené a hnědé, studentka reaguje tak, že barevnost prostě vychází z reálné předlohy. Na dotaz, proč je série (s motivem vloupání) tak málo „vyhrocená“, studentka blíže představuje svůj záměr. Odpovídá také na dotaz týkající se spojení dokumentárního žánru a malby, kdy malba akcentuje její subjektivní perspektivu v celém příběhu. V následující rozpravě studentka upřesňuje, které malby vycházely z jakého zdroje. V. Artamonov poukazuje na specifickou estetiku zdrojových fotografií a jejich „nezajímavost“ vnímá jako cenný vklad, pozastavuje se ale u některých malířských nedostatků. P. Fexová komentuje různé přístupy k zobrazování prostoru v sérii – toto je dle studentky záměr. L. Rathouský poukazuje na jistou „rozervanost“, kdy práci vnímá jako jistý bod zlomu v tvůrčím vývoji studentky. Komise postřeh kvituje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO