Návrh na optimalizaci při zavádění ČSN ISO 9001:2001

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce obsahuje návrh optimalizace procesů při přípravě zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN ISO 9001:2001 v malé stavební firmě, která souvisí s prosperitou podniku. Řešení vychází z globální a detailní analýzy procesů ve firmě. Optimalizované procesy budou sloužit jako podklad pro dokumentaci systému řízení jakosti, to je příručky jakosti, směrnic procesů realizace produktu a následně při implementaci systému řízení jakosti.
Baccalaureate work includes proposal for optimization of process in preparing quality management system implementation according to standards CSN ISO 9001:2001 in small construction company, which is related to prosperity of company. Solution coming-out from global and detailed analyses processes at company. Optimized processes will serve as basis for documentation of quality management system, that is quality manual, directions process realization of product and consequently at implementation of quality management system.
Description
Citation
ALT, D. Návrh na optimalizaci při zavádění ČSN ISO 9001:2001 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Pavla Vejmolová (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Šefl (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO