Projektové řízení ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením ve výrobním podniku za využití vhodných metod, praktik a nástrojů opírající se o mezinárodní standardy. Teoretická část se zaměřuje na definici nejdůležitějších pojmů z oblasti řízení projektů. Dále práce představuje zhodnocení současného stavu projektového řízení ve firmě. V neposlední řadě je plánován a řízen fiktivní projekt z výrobního prostředí.
The bachelor thesis deals with project management in a manufacturing company using appropriate methods, practices and tools based on international standards. The theoretical part concerns the most important concepts in the field of project management. Furthermore, the work represents an evaluation of the current state of project management in the company. Finally, a fictitious project from the production environment is planned and managed.
Description
Citation
HRABÁLEK, L. Projektové řízení ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno prof. Jurová: V abstraktu uvádíte, že jste přešel na fiktivní projekt. V té společnosti není projektové řízení, že jste přešel na fiktivní projekt? Proč jste si nedal odloženou verzi bakalářské práce? Společnost nepoužívá mezinárodní standardy? - odpovězeno Ing. Veselý: Jak ta firma funguje? Mají možnost vyrábět i formy? Zahrnuje to vaše projektové řízení i výrobu forem? Je to jeden projekt a nebo to jsou dva projekty? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO