Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Automotive Spare Parts s.r.o. v letech 2016-2020 a návrhům na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři části. Na teoretickou, kde jsou vymezeny teoretické pojmy a jejich vzorce. Na praktickou, kde je analyzován současný stav podniku a hodnoceno vnitřní a vnější prostředí podniku. Poslední část zahrnuje vlastní návrhy na zlepšení finanční situace.
This bachelor's thesis discusses the evaluation of the financial situation of the company Automotive Spare Parts s.r.o. in 2016-2020 and proposals for its improvement. The thesis is divided into three parts. The first one is theoretical part containing defined theoretical terms and their formulas. The second is practical part focusing on the analysis of company's current situation and evalutaion of its outer and inner surrounding. The last part includes own proposition for the improvement of the company's financial situation.
Description
Citation
PÍSTECKÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Otavová: Komunikovala jste s managementem firmy? zodpovězeno Ing. Otavová: Představila jste jim Vaše návrhy, případně jaká byla odpověď? zodpovězeno Ing. Mikulica: Z čeho vycházíte při porovnání úvěru a leasingu? částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO