Návrh a optimalizace LED reflektoru pro potkávací funkci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá optickým návrhom a optimalizáciou LED reflektora pre stretávaciu funkciu. Cieľom práce je optimalizácia existujúceho LED reflektora pre stretávaciu funkciu s dôrazom na dosiahnutie legálnej a homogénnej výslednej svetelnej distribúcie. Teoretická časť práce obsahuje rešerš používaných svetelných zdrojov a optických systémov vo svetlometoch, a taktiež charakteristiku technológie výroby LED reflektora pre rozdielne polymérne materiály. V praktickej časti je uvedená podrobná metodika optického návrhu LED reflektora pre stretávaciu funkciu vo firemnom softvéri. Súčasťou práce je taktiež popis pôvodného LED reflektora pre stretávaciu funkciu aj s jeho problémovými časťami. Optimalizácia LED reflektora bola uskutočnená pomocou zmeny jeho stavby a výmeny svetelného zdroja, čo viedlo k zvýšeniu robustnosti celého systému. V závere práce je vyhodnotená optimalizácia LED reflektora pomocou porovnania výsledných svetelných distribúcií pre jednotlivé LED reflektory.
The diploma thesis deals with the optical design of low beam LED reflector. The thesis aims to optimize the existing low beam LED reflector with an emphasis on achieving a legal and homogeneous light distribution. The theoretical part contains the essay of light sources and optical systems used in headlights, as well as the description of the production technology of LED reflector for different polymeric materials. The experimental part presents a detailed methodology for the optical design of low beam LED reflector in the company software. The thesis also contains a description of the original low beam LED reflector and its problematic parts. The optimization of LED reflector was performed by changing its construction and by the replacement of the light source which increased the robustness of the whole system. In the conclusion, the optimization of LED reflector is evaluated by comparing final light distributions for individual LED reflectors.
Description
Citation
VARHANÍKOVÁ, A. Návrh a optimalizace LED reflektoru pro potkávací funkci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Moderní technologie osvětlovacích soustav
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Jan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Lysa (člen) Ing. Jaroslav Schwarz (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Diplomantka seznámila komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděla otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Kolik bylo použito paprsků během simulace? zodpovězeno 2. Byl při simulaci použitý ideální světelný zdroj nebo LED dioda? zodpovězeno 3. Jaké byly cíle optimalizace světlometu? zodpovězeno 4. Jak byla daná optimalizace provedena a jak byla prokázána? částečně zodpovězeno 5. Byla provedena studie vyrobitelnosti nástroje na výrobu reflektoru? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO