Energetické zisky agrofotovoltaiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na možnou synergii mezi zemědělskou činností a výrobou solární energie. Teoretická část této práce začíná zpracováním teoretických poznatků z oblasti fotovoltaiky. Dále je uveden pojem agrofotovoltaika, jsou představeny její výhody a možné typy instalace. Dále jsou představeny již existující instalace po celém světě a nastíněna situace kolem agrofotovoltaiky v České republice. Praktická část této práce je zaměřena na tvorbu funkčního modelu a jeho naprogramování tak, aby panely vytvářely pro pěstované plodiny stín. Závěr práce je věnován projektování agrofotovoltaické instalace v oblasti Brna a posouzení její technické a ekonomické stránky.
This master's thesis focuses on the possible synergy between agricultural activity and solar energy production. The theoretical part of this work begins with the processing of theoretical knowledge in the field of photovoltaics. Furthermore, the concept of agrophotovoltaics is explained, its advantages and possible types of installation are introduced. Furthermore, existing installations around the world are presented and the situation around agrophotovoltaics in the Czech Republic is outlined. The practical part of the work is focused on the creation of the model and its programming so that the panels create shade for cultivated crops. The conclusion of the thesis is devoted to the design of an agrophotovoltaic installation in the Brno area and the assessment of its technical and economic aspects.
Description
Citation
HUF, M. Energetické zisky agrofotovoltaiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jaký směr je ideální pro uspořádání? Mohli byste upřesnit, proč nejsou výnosy z trávy/sena? Pomáhá proti škůdcům? Jaké jsou nevýhody pro životní prostředí? Jaké jsou účinnosti vertikálních panelů? Jaké jsou výhody rané/večerní výroby elektřiny? Jaká je úroveň soběstačnosti farmy? Jak jste stanovili velikost akumulace? Otázky byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO