Návrh hydraulického testeru pro zjišťování vůlí náprav nákladních vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh výroby hydraulického testeru pro zjišťování vůlí přední nápravy nákladních vozů na linkách stanic technických kontrol. Začátek práce je věnován představení společnosti, která je prvním výrobcem zařízení tohoto druhu v České republice. Hlavní náplní práce je analýza současného technologického postupu výroby od nákupu materiálu, až po konečnou montáž u zákazníka. V poslední části práce je popsána technologická inovace zefektivňující současný postup, včetně finančního zhodnocení.
The goal of this thesis is a design of a hydraulic tester for detection of the clearance of the truck front axle at the lines of technical inspection stations. The beginning of the thesis is dedicated to an introduction of the company, which is the first manufacturer of such device in the Czech Republic. The main content of the paper is the analysis of the current technological process of production from purchasing the material to the final assembly at the customer. In the last part of the thesis the technological innovation, which makes the current procedure more efficient as well as its financial assessment, is described.
Description
Citation
TŮMA, V. Návrh hydraulického testeru pro zjišťování vůlí náprav nákladních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jakým způsobem je měřena vůle na nápravě nákladního vozidla? zodpovězeno 2. Dochází ke kvantitativnímu vyhodnocení vůle? zodpovězeno 3. Mohla by být použita i jiná metoda na výrobu výpalků z plechu? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO