Návrh výměníku pro regeneraci tepla z odpadního vzduchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu v multifunkční hale. Jejím obsahem je rešeršní část, která uvádí požadované parametry vnitřního prostředí, složení vzduchotechnické jednotky a popis jednotlivých výměníků vhodných pro tento účel. Následuje návrhový výpočet rotačního a deskového výměníku. Součástí výpočtu je geometrie, přenos tepla a tlaková ztráta. Výměníky jsou poté porovnány a je vybrán vhodnější typ pro tuto aplikaci. K práci náleží i výkresová dokumentace obou výměníků.
The master’s thesis deals with heat recovery from waste air in a multifunctional hall. The thesis contains a theoretical part that shows required parameters of an indoor environment, a composition of an air handling unit and a description of its individual parts suitable for this purpose. Subsequently a design calculation of a rotary heat exchanger and a plate heat exchanger is made. The calculation contains geometry, heat transfer and pressure drop. Then the heat exchangers are compared and a more suitable option for this application is chosen. Further the thesis includes drawing documentation of both types of heat exchangers.
Description
Citation
VALENTOVÁ, H. Návrh výměníku pro regeneraci tepla z odpadního vzduchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka odprezentovala obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Řeší se odvádění kondenzované vlhkosti? Jaká je účinnost u regeneračních a rekuperačních výměníků? Jaká bezrozměrová kritéria jste využila? Otázky byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO