Konstrukční návrh mechanismu zvedání střechy valníkového návěsu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem mechanismu pro zvedání střechy valníkového návěsu. V úvodu práce jsou sepsány komerčně dostupná mechanická a hydraulická zvedání. V dalších kapitolách práce je probrán návrh mechanického a hydraulického zvedání. U vybraných konstrukčních prvků mechanického zvedání je provedena analýza bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu pružnosti a kontrola ergonomie. U hydraulického zvedání je kontrolována bezpečnost pístní tyče na vzpěr. Tyto návrhy jsou pak ve finančně propočítány a porovnány s komerčně dostupnými mechanismy zvedání. Pro mechanické zvedání je vypracována výkresová dokumentace.
This bachelor's thesis deals with the design of a mechanism for lifting the roof of a flatbed trailer. Commercially available mechanical and hydraulic lifts are described in the introduction. In the next chapters, the design of mechanical and hydraulic lifts is discussed. For selected structural elements of mechanical lifting, a safety analysis is then performed with respect to the limit state of elasticity and ergonomic control. For hydraulic lifting, the safety of the cylinder rod for buckling is checked. The proposals are then financially calculated and compared with commercially available lifts. Drawing documentation is prepared for mechanical lifting.
Description
Citation
ŠTEFEK, O. Konstrukční návrh mechanismu zvedání střechy valníkového návěsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Rozbor výrobních nákladů. - odpovězeno 2. Kontrola čepů na otlačení. - odpovězeno 3. Volba typu přímočarého hydraulického motoru, zdroj? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO