Návrh přenosného dílenského zvedacího zařízení pro motorové vozidlo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa venuje problematike mobilných zdvíhacích zariadení pre osobné automobily. Obsahuje kritickú rešerš, v ktorej sú porovnané existujúce mobilné zdviháky, vlastný návrh mobilného zdvíhacieho zariadenia, jeho rozmerové a pevnostné výpočty, voľbu materiálu a komponentov a výkresovú dokumentáciu.
This bachelor thesis concentrates on mobile lifts for vehicles. It consists of critical research, in which the existing mobile lifts are compared, an original design of a mobile vehicle lift, calculations of overall dimensions and strength, choosing of materials and components and technical drawings.
Description
Citation
KOŠŤÁL, R. Návrh přenosného dílenského zvedacího zařízení pro motorové vozidlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student dostatečně neobhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Mechanická synchronizace stran zvedáku. - neodpověděl 2. Jaká je rychlost zdvihu zařízení. - neodpověděl 3. Celkový posuv šroubového pohonu? - odpovězeno 4. Jaké byly zátěžné síly? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO