Hodnocení maskování harmonických složek v mixtuře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce zpracovává návrh a tvorbu poslechového testu, ve kterém jeho respondenti nastavovali určitou harmonickou složku do mixtury tónu složeného z až 16 harmonických složek. Respondenti nastavovali intenzitu harmonické složky do hraniční polohy tak, aby harmonická složka nebyla maskována ostatními harmonickými složkami a vystoupila z mixtury. Takto nastavovali respondenti harmonické složky od 1. do 16. vždy v různých typech spektra, výšky tónu a jeho intenzity. Na základě odpovědí byly nalezeny vztahy určující, jak se mění vnímání maskování harmonických složek s jejich pořadím ve spektru.
This thesis deals with design and creation of listening test in which its respondents were setting certain harmonic of the tone to mixture of up to 16 harmonics. The respondents were setting intensity of the harmonic to the border position, in which the harmonic was not masked by the other harmonics in the tone and in which the harmonic stood up from the mixture. The respondents were stetting the harmonics from the first to sixteenth, in various types of the spectrum, pitch and intensity of the tone. Based on the results relations were found which determine how the perception of masking of harmonics vary with their order in the spectrum.
Description
Citation
KOVANDA, J. Hodnocení maskování harmonických složek v mixtuře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Patrik Nop (člen) Ing. Ondřej Mokrý (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise. Otázky: 1. V práci máte slušný vzorek 57 respondentů, ale uvedl jste v práci pouze průměrné hodnoty. Zkoušel jste vyhodnotit statistickou významnost výsledků? 2. Zkoušel jsem porovnat výsledky například s modelem maskování u standardu MPEG?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO