Hodnocení maskování harmonických složek v mixtuře

but.committeeprof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Patrik Nop (člen) Ing. Ondřej Mokrý (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise. Otázky: 1. V práci máte slušný vzorek 57 respondentů, ale uvedl jste v práci pouze průměrné hodnoty. Zkoušel jste vyhodnotit statistickou významnost výsledků? 2. Zkoušel jsem porovnat výsledky například s modelem maskování u standardu MPEG?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAudio inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJirásek, Ondřejcs
dc.contributor.authorKovanda, Jindřichcs
dc.contributor.refereeIndrák, Michalcs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:04Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:04Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce zpracovává návrh a tvorbu poslechového testu, ve kterém jeho respondenti nastavovali určitou harmonickou složku do mixtury tónu složeného z až 16 harmonických složek. Respondenti nastavovali intenzitu harmonické složky do hraniční polohy tak, aby harmonická složka nebyla maskována ostatními harmonickými složkami a vystoupila z mixtury. Takto nastavovali respondenti harmonické složky od 1. do 16. vždy v různých typech spektra, výšky tónu a jeho intenzity. Na základě odpovědí byly nalezeny vztahy určující, jak se mění vnímání maskování harmonických složek s jejich pořadím ve spektru.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with design and creation of listening test in which its respondents were setting certain harmonic of the tone to mixture of up to 16 harmonics. The respondents were setting intensity of the harmonic to the border position, in which the harmonic was not masked by the other harmonics in the tone and in which the harmonic stood up from the mixture. The respondents were stetting the harmonics from the first to sixteenth, in various types of the spectrum, pitch and intensity of the tone. Based on the results relations were found which determine how the perception of masking of harmonics vary with their order in the spectrum.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationKOVANDA, J. Hodnocení maskování harmonických složek v mixtuře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other138965cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206242
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectintenzitacs
dc.subjectmaskovánícs
dc.subjectmixturacs
dc.subjectposlechový testcs
dc.subjectvyšší harmonická složkacs
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectintensityen
dc.subjectmaskingen
dc.subjectmixtureen
dc.subjectlistening testen
dc.subjectharmonicen
dc.titleHodnocení maskování harmonických složek v mixtuřecs
dc.title.alternativeThe Evaluation of masking of harmonic components in a mixtureen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-17-07:26:54cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid138965en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:04en
sync.item.modts2022.06.17 08:13:17en
thesis.disciplineZvuková produkce a nahrávánícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
14.54 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_138965.html
Size:
5.61 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_138965.html
Collections