Budování bezpečnostního povědomí na základní škole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá zavedením programu budování bezpečnostního povědomí na základní škole. Tento cíl je řešen ve třech hlavních částech. V úvodní části práce jsou představeny základní pojmy a teoretická východiska problematiky ISMS a programu SAE. V další části je provedena analýza současného stavu systému školy a představeny požadavky pro zavedení programu. Třetí a hlavní část práce je věnována návrhu vlastního řešení pro vybudování a zavedení programu SAE. Výstupem této práce je bezpečnostní politika, program SAE a školící materiály.
This diploma thesis deals with the introduction of a primary school security awareness program. This goal is solved in three main parts. The introductory part of the thesis introduces basic concepts and theoretical basis of ISMS issues and the SAE program. The next part is analyzing the current state of the school system and introduced requirements for the introduction of the program. The third and main part of the thesis is devoted to the proposal of its own solution for building and introducing the SAE program. The outcome of this work is a security policy, SAE program and training materials.
Description
Citation
ZEZULA, D. Budování bezpečnostního povědomí na základní škole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Matej Zápotočný, Ph.D.: Kdo bude program vytvářet? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO