Analýza a návrh reportingu výkonnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce je analyzování fungování reportingu vybraného oddělení ve společnosti ABB s.r.o. Na základě zjištění v analytické části je navržena řada nových reportů výkonnosti vybraného oddělení ve společnosti a vhodných metrik. Implementace těchto reportů pomáhá společnosti predikovat možnost vzniku zpoždění a nabízí také možné řešení, jak tomuto potenciálnímu problému předejít.
The aim of the thesis is to analyze the functioning of reporting of the selected department in the company ABB s.r.o. Based on the findings of the analytical part, a number of new reports on the performance of the selected department in the company and appropriate metrics are proposed. The implementation of these reports helps the company to predict the possibility of delays and also offers possible solutions to avoid this potential problem.
Description
Citation
TICHÝ, T. Analýza a návrh reportingu výkonnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky oponenta: Odpovězeno Otázky komise: doc. Doskočil: Vysvětlete mi pojem reporting výkonnosti? Co bylo hlavním cílem DP? - Odpovězeno doc. Kaňovská: Jak pracovníci ve společnosti vnímají Vámi navrhované řešení? Jak jste Vaše řešení testovali - Odpovězeno doc. Doskočil: Kde jste ze strategických analýz zjistil, že společnost používá Power BI? - Odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO