Vybrané pokročilé modely stochastického programování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá pojmem stochastická dominance a jeho aplikací v optimalizaci dopravních úloh. Cílem práce je položit základy pro nadefinování pojmu, popsání jeho hlavních vlastností a vysvětlení tohoto pojmu na jednoduchých příkladech. Dalším cílem je aplikovat poznatky o stochastické dominanci na grafové úlohy rozšířené o prvek náhody ve formě náhodné ceny. U příkladů uvedených v této práci je také nalezené řešení a kód pro programovací jazyk python.
This diploma thesis deals with stochastic dominance. The goal is to lay the foundations for defining stochastic dominance, to describe its properties and to explain this concept on simple examples. Another goal is to apply this concept to network problems with random price. Examples in this thesis also contain solutions and python code how to find them.
Description
Citation
BRZOBOHATÝ, J. Vybrané pokročilé modely stochastického programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Diplomant seznámil komisi s diplomovou prací a odpověděl na otázky oponenta diplomové práce. Oponent - Ing. Dušan Hrabec - nebyl přítomen u obhajoby. Komise položila diplomantovi otázky k diplomové práci: Prof. Bouchala se zeptal, s jakými zdroji student pracoval. Doc. Hrdina položil několik otázek, týkaly se srovnávání grafu dopravy v Brně a v Praze, použitých algoritmů a řešičů a druhé proměnné v integrálu. Prof. Bouchala ještě měl dotaz, zda jsou v práci zmíněny i úlohy, které pěkně nefungovaly. Student všechny otázky zodpověděl uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO