Gravitační uložiště energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci jsou charakterizovány nejrozšířenější systémy pro ukládání elektrické energie včetně principů, fází vývoje a významných instalací. Práce je zaměřena především na problematiku gravitačních úložišť elektrické energie. Popsány jsou zde konstrukce jednotlivých typů úložišť, fáze, ve kterých se jednotlivé projekty v současné době nacházejí a jejich předpokládaný vývoj. Součástí práce je návrh modelu gravitačního úložiště znázorňující princip funkce a ověření možnosti výroby malého úložiště energie v domácích podmínkách. Dále jsou posouzeny energetické a ekonomické možnosti instalace domácího gravitačního úložiště energie a gravitačního úložiště v průmyslovém měřítku.
This thesis characterizes the most common systems for storing electricity, including principles, stages of development and major installations. The thesis is mainly focused on the issue of gravity storage of electricity. The construction of individual types of storages, the phases in which individual projects are right now and their expected development are described here. Part of the thesis is the design of a gravity storage model showing the principle of operation and verification of the possibility of producing a small energy storage in home conditions. Furthermore, the energy and economic possibilities of installing a home gravity storage of energy and a gravity storage on an industrial scale are assessed.
Description
Citation
MILITKÝ, O. Gravitační uložiště energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Kohout (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student odprezentoval záverečnou práci a odpovědel na otazky oponenta: 1) Je správně kW nebo kWh na Obr.24 2) Co znamená že je možné zvednout píst do h=r,Co se stane v případě havárie těsnění? 3) Je možné na experiemtnálním zařízení zvyšovat hmostnost závaží? Do jaké míry? V následné rozpravě k práci byly položený otázky: 1) Co znamenají schody v pruběhu v grafu 9? Zodpovězeno; 2) Jaké materiály se používají pro závaží?,Zodpovězeno; 3) Z čeho bylo složeno meřící zařízení? Zodpovězeno;
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO