Plánování výrobní kapacity s podporou Lean managementu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním výrobnej kapacity s podporou Lean managementu. Obsahuje teoretické východiská k danej problematike, vrátane rešerše relevantných noriem. Výsledkom práce je zavedenie plánovania výrobnej kapacity s vybranými prvkami štíhlej výroby v rodinnom strojárskom mikropodniku NTW s.r.o. s cieľom zefektívniť firemné procesy.
This diploma thesis deals with a production capacities planning supported by Lean management. It contains theoretical background to the issue, including an overview of relevant standards. The outcome of the work is an introduction of production capacity planning with certain elements of lean production in the family engineering microbusiness NTW s.r.o. in order to make business processes more effective.
Description
Citation
MILČÍKOVÁ, N. Plánování výrobní kapacity s podporou Lean managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Plánování výrobní kapacity s podporou Lean managementu". Studentka úspěšně zodpověděla otázky oponenta. Opravdu je ve spolupracující firmě využíváno přístupu dle Lean-managementu? (zodpovězeno) Je zaveden ve spolupracující firmě systém manažerské kvality? (zodpovězeno) Jak je využitá výrobní kapacita ve spolupracující firmě a ekonomické zhodnocení? (částečně zodpovězeno) Z jakého důvodu byl prodán obráběcí stroj ve spolupracující firmě? (zodpovězeno) Jakým způsobem je v takto malé firmě řešena technická kontrola (metrologie)? (zodpovězeno) Je měření složitějších součástek vyrobených ve spolupracující firmě prováděno ve firmě nebo je outsourcováno? (zodpovězeno) Na jak dlouho je naplánován Vámi navržený plán? (zodpovězeno) Je ve Vaši práci rozebrána zakázka zisková? (částečně zodpovězeno)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO