Simulace obráběcích operací pomocí explicitní MKP

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca diskutuje analýzu obrábania hliníkovej zliatiny s označením EN AW-6061 T6511, podľa ČSN EN 573-3. Prvá časť práce je teoretickým úvodom do merania rezných síl s aplikáciou rôznych prístupov. Práca ďalej rozoberá problematiku kvázistatického a dynamického správania sa materiálu a jeho popis podľa materiálového modelu plasticity Johnson-Cook. Posledná časť práce sa zaoberá analýzou matematických prístupov využívaných v MKP a simuláciou obrábacieho procesu pri zvolených rezných podmienkach.
This diploma thesis deals with the analysis of machining of aluminum alloy with the designation EN AW-6061 T6511 according to ČSN EN 573-3. The first part of the thesis provides a theoretical introduction to the measurement of cutting forces with application of different approaches. The thesis further analyzes the topic of quasi-static and dynamic material behavior and its description by Johnson-Cook plasticity material model. The last part deals with parsing of mathematical approaches in finite element method (FEM) and the simulation of machining under the chosen cutting conditions.
Description
Citation
GABRIŠ, A. Simulace obráběcích operací pomocí explicitní MKP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1.Jaké nástroje byli použity pro zapichování? zodpovězeno 2.Jaká byla vzorkovací frekvence? zodpovězeno 3.Co způsobilo eliptický tvar vzorků při pěchovací zkoušce? Zodpovězeno 4. Jaké byli parametry Taylorova testu? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO