Návrh podvozku hornokřídlého letounu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlavního zatahovacího podvozku pro malý hornokřídlý letoun. V práci je provedeno kinematické řešení zatahování hlavního podvozku, dále jeho koncepční a konstrukční návrh a také zvolení příslušných komponent. Následně jsou provedeny výpočty zatížení podvozku podle příslušného předpisu a také vyobrazena zatížení hlavní podvozkové nohy na základě pevnostní analýzy vytvořené v programu Autodesk Inventor. Součástí práce je vypracován také 3D model sestavy hlavního podvozku.
This diploma thesis deals with the design of the main retractable landing gear for a small high-wing aircraft. In the thesis there is made a kinematic solution of the main landing gear retraction, it’s conceptual and structural design and also selection of relevant components. Then there are performed landing gear load calculations according to the relevant regulation as well as representation of the main landing gear leg loads based on the strength analysis created in the Autodesk Inventor program. One part of the thesis is also 3D model of the main landing gear assembly.
Description
Citation
SKUTIL, M. Návrh podvozku hornokřídlého letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba letadel
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Theiner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Prezentácia diplomovej práce bola veľmi pekne vizuálne spracovaná, prednes bol sebaistý a súvislý. Všetky tri otázky oponenta boli zodpovedané jasne a zrozumiteľne, kde bolo vidieť, že študent má pochopenú danú problematiku do hĺbky. Dodatočné otázky kladené členmi komisie boli zodpovedané v dostatočnej miere.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO