Konstrukční návrh modulárního přípravku pro integraci CubeSatu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh modulárního integračního přípravku CubeSatů. V textu níže jsou obecně představeny CubeSaty společně s komerčními přípravky pro jejich integraci. Finální konstrukční řešení bylo zvoleno na základě porovnání zvolených parametrů a informací zjištěných z průzkumu trhu. Návrh byl úspěšně vytvořen a k práci jsou připojena 3D data a výkresová dokumentace.
The aim of this diploma thesis is to create a design of Mechanical Ground Support Equipment for CubeSat integration. In the text below, CubeSats are generally introduced together with commercially available products for their integration. The final design was chosen based on a comparison of parameters and results from the market research. The design itself was successfully created, 3D data and drawings are attached to the work.
Description
Citation
KUKLA, O. Konstrukční návrh modulárního přípravku pro integraci CubeSatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Stavba letadel
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Theiner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Prezentácia diplomovej práce bola odprezentovaná v stanovenom časovom rozsahu. Otázka oponenta k zodpovedaniu pri obhajobe bola zodpovedaná a vysvetlená v dostatočnej miere. Otázky komisie boli zodpovedané. Celková prezentácia posobila veľmi plytko.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO