Pokročilé modely stochastického programování v energetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá stochastickou optimalizací v oblasti energetiky. V první části práce je popsaný dále využitý matematický aparát, konkrétně matematické, lineární, nelineární, celočíselné a stochastické programování. Druhá část práce pojednává o teplárně, ve které je teplo vytvářeno pomocí kotlů na plyn a biomasu. Cílem práce je vytvořit model pro plánování provozu těchto kotlů a jejich rozšíření. Model vychází z dvoustupňové úlohy stochastického programování se scénářovým přístupem. Model je následně řešený pomocí softwaru GAMS. V práci je rovněž provedena analýza citlivosti modelu a popsány návrhy k zlepšení.
This diploma thesis applies stochastic optimization in the field of the power engineering. In the thesis first part, the needed mathematical theory is described, specifically mathematical, linear, nonlinear, integer and stochastic programming. The second part deals with the heating plant, in which heat is generated by gas and biomass boilers. The aim of this thesis is to design a model for the schedule planning of these boilers. The model is based on two stage stochastic programming with scenario approach. Then the model is solved by GAMS software. In the final part of the text, the focus is on the model sensitivity analysis and suggestions for future improvement.
Description
Citation
PAVELKA, O. Pokročilé modely stochastického programování v energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Diplomant představil svoji diplomovou prácina téma Pokročilé modely stochastického programování v energetice. Dále student odpověděl na otázky dané oponentem. Doc. Vašík měl dotaz k tomu, v čem je navržený model pokročilý. Prof. Druckmuller se ptal na metodu založenou na momentech, která byla použita k snížení počtu scénářů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO