Cloudová služba netBackup

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na službu netBackup a její bližší prozkoumání. Výstupem mé práce budou analýzy, podklady pro obchodníky a celkové zhodnocení služby pro marketing. První část obsahuje teoretické pojmy. V druhé části jsou základní informace o firmě a analýzy produktu. Třetí část pak popisuje jednotlivé praktické části.
This diploma thesis focuses on the netBackup service and its closer research. The output of my work will be analyzes, materials for salespeople and overall evaluation of marketing services. The first part contains theoretical concepts. The second part provides basic information about the company and product analysis. The third part then describes the individual practical parts.
Description
Citation
MAREČKOVÁ, V. Cloudová služba netBackup [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno částečně. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Cíle diplomové práce jsou stanoveny velmi obecně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO