Analýza a architektura aplikace Žádost o důchod online

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá softwarovou analýzou a architekturou aplikace v oblasti eGovernmentu - Žádost o důchod online. Součástí práce jsou teoretická východiska popisující základní pojmy dané problematiky, analytická část, ve které jsou definovány východiska, požadavky, současný stav podání žádosti o důchod a dokončené analytické bloky. V praktické části jsou navrženy samotné analytické a architektonické modely popisující jednotlivé oblasti nově vznikající aplikace Žádost o důchod online.
The diploma thesis is focused on software analysis and architecture of the eGovernment application – Žádost o důchod online. It includes theoretical background describing the basic concepts of the issue, the analytical part, which defines starting points, requirements, current state of pension application and completed analytical models. Practical part contains analytical and architecture models describing specific areas of the newly emerging application Žádost o důchod online.
Description
Citation
ZATLOUKAL, M. Analýza a architektura aplikace Žádost o důchod online [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Jak systém řeší absenci vstupních podkladů? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO