Business Intelligence ve firemním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsah diplomové práce je zaměřen na využití vybraných nástrojů znalostního managementu a Business Intelligence za účelem vytvoření dotazníku sebehodnocení a reportu kompetencí pro zlepšení nástupního procesu nových zaměstnanců a podporu rozhodování z hlediska alokace lidských zdrojů na projektech ve vybrané společnosti.
The content of the diploma thesis is focused on the use of selected tools of knowledge management and business intelligence in order to create a self-assessment questionnaire and competency report to improve the recruitment process of new employees and decision support in terms of allocation of human resources on projects in the selected company.
Description
Citation
ŽUPKA, P. Business Intelligence ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Máte v práci ekonomické zhodnocení? - částečně odpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: Z jakého důvodu máte v práci zdrojový kód - je nějak významný? - částečně odpovězeno doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Jak jsou zaměstnanci ochotní zadávat vstupní data? - odpovězeno doc. András Rontó: Jak často se vyplňuje protokol? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO