Business Intelligence ve firemním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca je postavená tak, aby zoznámila čitateľov s pojmom Business Intelligence, rovnako ako aj s pojmom Power BI a jeho využitím vo firemnej sfére. V úvodnej teoretickej časti priblížim význam pojmov Business Intelligence, reportingu, PowerPivot a Power BI. V nasledujúcej návrhovej časti porovnám dostupné riešenia BI, priblížim tvorbu dátového modelu v Power BI a následne budem prezentovať vizuály a reporty, ktoré budú ďalej publikované na serveri Power BI.
The diploma thesis is built to acquaint readers with the concept of Business Intelligence, as well as with the concept of Power BI and its use in the corporate sphere. In the introductory theoretical part, I will explain the importance of Business Intelligence, reporting, PowerPivot, and Power BI. In the following design part, I will compare the available BI solutions, describe the creation of a data model in Power BI and then create visuals and reports that will be published on the Power BI server.
Description
Citation
SKALICKÝ, T. Business Intelligence ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Jak bude měřen přínos aplikace výstupů do praxe? - odpovězeno. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Jaké znáte plnotextové databáze vědeckých článků? - částečně odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO