Určení hodnoty strojírenského podniku výnosovou metodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá oceněním podniku FLSmidth spol. s r.o. Je zaměřena na nalezení jeho maximálně objektivizované hodnoty pro potřeby budoucího strategického rozhodování k 1. 1. 2021. Na kapitoly strategické a finanční analýzy navazují generátory hodnoty a finanční plán, který je základem pro ocenění zvolenou metodou DCF APV. Na základě této metody je pak odhadnuta hodnota podniku.
This master thesis deals with a valuation of the company FLSmidth spol. s r.o. It is focused on finding its maximally objectivised value, for the future strategic planning purposes (as of 1st January 2021). The chapters about strategic and financial analysis are followed by value drivers and a financial plan that provides a basis for the chosen valuation method DCF APV. Based on this metod the final valuation is estimated.
Description
Citation
PEJCHAL, D. Určení hodnoty strojírenského podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
otázky oponenta - odpovězeno. JUDr. Kopřiva - Připomínky k transferovým cenám. JUDr. Kopřiva - Jak probíhají transferové platby mezi bankou a dcerou? - neodpovězeno. doc. Pavláková Dočekalová - Připomínky ke vzorci na str. 33. Ing. Pěta - Z jakého důvodu jste upravoval účetní výkazy? - Aby byly výkazy za sledované období harmonizovány.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO