Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Ecoclean Technologies s.r.o. k 31.12.2020. V teoretické části jsou vysvětleny postupy při stanovení hodnoty podniku. Součástí praktické části je strategická analýza, finanční analýza, analýza a prognóza generátorů hodnoty, finanční plán a výsledné ocenění podniku metodu diskontovaných peněžních toků.
The diploma thesis deals with determining the value of the company Ecoclean Technologies s.r.o. to 31.12.2020. The theoretical part explains the procedures for determining the value of the company. The practical part includes strategic analysis, financial analysis, analysis and forecast of value generators, financial plan and the resulting valuation of the company using the discounted cash flow method.
Description
Citation
HANÁKOVÁ, K. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
otázky oponenta - odpovězeno částečně. JUDr. Kopřiva - Co je to firma? - neodpovězeno. JUDr. Kopřiva - Zaměstnanci pobírají plat nebo mzdu? - Mzdu. doc. Žižlavský - Jaký byl účel ocenění? - Pro potřeby managementu a vlastníků. doc. Žižlavský - Co Vám přineslo srovnání s 2 uvedenými konkurenty? Jsou lepší než Vámi analyzovaná firma? - Lepší konkurenti nebyli nalezeni. doc. Žižlavský - Pro prognózu tržeb byl použit nominální HDP. Je analyzované odvětví cyklické? - Ano. Ing. Pěta - Sjednotila jste účetní výkazy v časovém horizontu 2012-2020? - Ne. Ing. Pěta - Na základě čeho byly stanoveny náklady na cizí kapitál? - Na základě kontokorentního úvěru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO