Finanční plánování ve společnosti poskytující finanční služby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca je zameraná na navrhnutie finančného plánu v podniku Partners Group Sk, ktorý je zameraný na poskytovanie finančno-poradenských služieb. Práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sú obsiahnuté teoretické východiská strategickej a finančnej analýzy a finančného plánovania. Druhá kapitola je venovaná praktickej časti, a to prevedeniu strategickej a finančnej analýzy. Následne tretia kapitola sa venuje celému procesu zostavenia finančného plánu na obdobie 2022-2025.
The master‘s thesis is focused on designing the financial plan in the company Partners Group Sk, which one is focused on providing financial consulting services. The work is divided into the three chapters. The first chapter contains the theoretical basis of strategic and financial analysis and financial planning. The second chapter is dedicated to the practical part, by performing strategic and financial analysis. Subsequently, the third chapter deals with the whole process of compiling a financial plan for the period 2022-2025.
Description
Citation
ZAJACOVÁ, N. Finanční plánování ve společnosti poskytující finanční služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
otázky oponenta - odpovězeno prof. Režňáková - Jak jste korigovala očekávané tempo růstu inflace? - vysvětleno doc. Zinecker - Jaký dopad na činnost finančních zprostředkovatelů má odlišná monetární politika v ČR a na Slovensku? - neodpovězeno Ing. Pěta - Proč bude mít společnost 2-3 mil. euro na účtech? - Vyšší rezervy finančního majetku. JUDr. Kopřiva - Jaký je pracovně-právní vztah mezi společnostmi a obchodním zástupcem? - Na základě živnostenského oprávnění. JUDr. Kopřiva - Jaká jsou rizika vyplývající z tohoto typu pracovního poměru? - neodpovězeno JUDr. Kopřiva - Jakým způsobem jsou řešeni zaměstnanci, kteří nejsou zaměstnanci? - neodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO