Návrh a implementace podnikového informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením, výberom a implementáciou informačného systému. V rámci práce sú najskôr predstavené teoretické východiská potrebné na pochopenie danej problematiky. V ďalšom kroku sú vykonané analýzy súčasného stavu spoločnosti. Ďalej sú zhrnuté požiadavky na nový informačný systém a vykonané hodnotenie variantov informačných systémov spolu s následným výberom optimálnej varianty. Nasleduje popis implementácie zvoleného systému pomocou techník projektového manažmentu a zhodnotenie výsledkov celej práce.
This diploma thesis deals with the assessment, selection, and implementation of an information system. The thesis first introduces the theoretical background needed to understand the issue. In the next step, analyzes of the current state of the company are performed. Furthermore, the requirements for the new information system are summarized, and the evaluation of information system variants is performed together with the subsequent selection of the optimal variant. The following is a description of the implementation of the selected system using project management techniques and an evaluation of the results of the whole work.
Description
Citation
REŠOVSKÝ, M. Návrh a implementace podnikového informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační management
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázka vedoucího - odpovězeno Otázka oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Co Vás vedlo k tomu se zaměřit na projektové řízení - proč jste to nezapracoval více do diplomové práce? - odpovězeno Je kalkulovaná mzda včetně zdravotního a sociálního pojištěni? - odpovězeno doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Jaká vidíte pozitiva a negativa ve volbě řešení Microsoft Dynamics? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO