Metodika zabezpečení advokátní kanceláře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem diplomové práce je vytvoření metodiky a následné zabezpečení zařízení včetně ochrany dat pro advokátní kancelář. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzu současného stavu společnosti, ze které vychází návrh řešení. Návrh řešení obsahuje analýzu rizik a návrh vhodných bezpečnostních opatření včetně implementačních doporučení pro eliminaci nebo minimalizaci identifikovaných rizik.
The topic of the master‘s thesis is the creation of methodology and subsequent security of equipment including data protection for a law firm. The thesis contains theoretical background, analysis of the current state of the company, on which the proposed solution is based. The proposed solution includes risk analysis and proposal of appropriate security measures including implementational recommendations for the elimination or minimization of identified risks.
Description
Citation
VESELÝ, M. Metodika zabezpečení advokátní kanceláře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Petr Tesař: Kolik má firma přibližně lidí? Co firma řeší? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO